πιστοποίηση και περιοδικοί έλεγχοι

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς, αναλαμβάνει την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας βάσει νομοθεσίας επιβεβαιώνοντας έτσι την σωστή λειτουργία του.

Όλοι οι ανελκυστήρες, ανάλογα με τη χρήση και τα έτη τους υπόκεινται στη νομοθεσία, βάση της οποίας υποχρεούνται σε περιοδικούς ελέγχους και αξιολόγηση του συνόλου λειτουργία τους. Οι περιοδικοί έλεγχοι, ορίζονται από τη νομοθεσία σε ακριβείς χρονικά διαστήματα.

Στη συνέχεια το νέο πιστοποιητικό καταχωρείται στο σύστημα μας και κατατίθεται στον αρμόδιο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Perraki Lift, φροντίζει για την ενημέρωση των πελατών της καθώς και για τον προγραμματισμό όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, πάντα σε συνεργασία μαζί σας

%

Ανάπτυξη και κατασκευή

%

Συντήρηση

Ολοκληρωμένα project

%

Επιτυχία

Ολοκληρωμένες λύσεις

Εμπειρία

Για περισσότερα από 20 χρόνια, είμαστε το συνώνυμο του ασφαλούς ανελκυστήρα

Εξειδίκευση

Ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις

Ευχαριστημένοι πελάτες

Ρωτήστε για εμάς, οι πελάτες μας είναι η καλύτερη διαφήμισή μας