Ο Ανελκυστήρας παραμένει και σήμερα πεδίο, στο οποίο δημιουργούμε και ανακαλύπτουμε νέες τεχνολογίες με στόχο πάντα τις ασφαλέστερες και σύγχρονες διαδρομές. Εγκατάσταση υδραυλικού ανελκυστήρα, σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη τηρώντας όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα του νόμου.